Elige los tags que mejor te definan:

Article

Transformació Agile: cultura diferent per fer les coses millor

Per Natividad Vilela — 22 de juny de 2017

Les organitzacions han d’adaptar-se a les demandes del mercat i replantejar-se els seus mètodes de treball

Els temps han canviat i les empreses s’estan adonant que la seva manera de treballar necessita millorar si volen sobreviure en entorns tan dinàmics com l’actual.

Els mercats requereixen generar productes i serveis de manera més ràpida i eficaç, en funció d’allò que el client necessita, i les seves preferències canvien constantment. L’empresa ha d’adaptar-se i ser flexible per satisfer demandes que varien d’un dia per l’altre.

Un altre element decisiu per la competitivitat és el coneixement com a font de valor i riquesa. Les metodologies àgils, en estar centrades en les persones i fomentar l’aprenentatge i la millora contínua, empoderen a tota l’organització.

Prova de l’eficàcia d’aquestes metodologies és que, en els últims anys, les grans empreses ja les estan incorporant a la seva cultura de treball, i les startups adopten aquests enfocaments des del seu naixement com si fossin naturals. Les pràctiques àgils han vingut per quedar-se.


Millora dels sistemes productius i una cultura nova

Les metodologies àgils són un marc de treball, basat en uns valors i principis. Dues de les més conegudes són Lean, que té el seu origen en les innovacions que va introduir Toyota als seus sistemes de producció, i Agile, que es basa en el Manifest Àgil, firmat el 2001 per experts en desenvolupament de software per millorar els seus processos de feina.

Aquestes pràctiques han evolucionat o s’han especialitzat en àrees concretes, però totes comparteixen la importància del component cultural. Sense un canvi en la mentalitat a l’hora d’organitzar la feina, no funcionen.

Segons aquests enfocaments, el valor d’un producte o servei, només el pot definir el client. Les empreses han de ser capaces de donar aquest valor i no un altre, en el menor temps possible.

Resumidament, aquests són alguns dels mètodes i eines que més s’estan adoptant:

 • Agile/Scrum: models de desenvolupament basat en freqüents entregues incrementals i iteratives amb feedback empíric.

 • Lean IT: simplificació i eficiència per focalitzar els processos de desenvolupament o entrega de serveis en la creació de valor real pel client.

 • Lean startup: Mètode per llançar productes i serveis en entorns d’incertesa.

 • Kanban: eina per la gestió del flux d’activitats de projectes i operatives que, seguint la metodologia Lean, permet optimitzar el flux de feina, assegurant l’entrega de valor.

 • Kaizen: procés d’optimització contínua a través de la participació col·laborativa en l’anàlisi de les causes arrels i establiment de millores a tots els nivells, de manera consistent i periòdica.

 • Design thinking: disseny de nous serveis i productes, afrontant els problemes d’indefinició que sorgeixen en entorns desconeguts que requereixen plantejaments innovadors.

 • DevOps: transformació cultural que facilita el llançament ràpid i segur de serveis de manera àgil i eficient mitjançant un entorn col·laboratiu entre les àrees de desenvolupament i operacions.

 • Continuous delivery: utilització de l’enginyeria de software per l’entrega ràpida i fiable a producció de forma sostenible.


Què aporten la filosofia Lean i el pensament àgil?

 • Millora contínua: totes les persones de la companyia, en tots els nivells de l’organització, són responsables d’identificar els buits i ineficiències en les activitats del dia a dia i estan habilitades per suggerir millores que poden aplicar-se a la seva àrea d’interès.

 • Equips més forts: en treballar junts per resoldre problemes, s’enforteixen els vincles i es construeixen equips millors i més resistents, preparats per enfrontar qualsevol desafiament.

 • Major satisfacció: es produeix un augment dels nivells de satisfacció de les persones que participen en un projecte. Això té un impacte directe en la forma en què es fan les coses, iniciant un cicle de motivació que es manté en el temps.

 • Compromís: les persones d’un equip presenten un major interès en la seva feina i es comprometen més amb les metes de l’organització si veuen que les seves propostes de canvi són escoltades i valorades.

 • Retenció del talent: quan les persones es troben satisfetes i motivades són més propenses a quedar-se, ja que no necessiten buscar a altres llocs el que ja han aconseguit o el que esperen aconseguir.

 • Optimitzar la resolució de problemes: en enfocar els processos des d’una perspectiva de cerca de solucions, els mateixos equips estan capacitats per resoldre problemes de forma contínua.

Davant dels reptes actuals de transformació, la millora contínua, la capacitat d’adaptació i el potencial dels nostres equips per generar coneixement, són fonamentals per l’èxit sota una premissa bàsica: acceptar que tot es pot fer d’una altra manera i millor.

Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.