Tria els tags que millor et defineixin:

Cas d'estudi

La planificació d’una ciutat intel·ligent: el cas de Cartagena

Per Enrique Sahún — 29 de novembre de 2019

Estratègia i execució d’un pla director d’smart city, de la necessitat a l’acció

L’Ajuntament de Cartagena, en col·laboració amb Nae, ha elaborat un Pla Director Smart City amb el que pretén donar coherència a les diferents iniciatives que ha anat impulsant i les que es definiran a continuació, en les que prima la cerca de l’eficiència i la innovació als serveis públics, així com la sostenibilitat econòmica i mediambiental. En l’elaboració d’aquest pla hi han participat totes les àrees de l’Ajuntament. Es va establir així des d’un inici com a condició indispensable per assegurar l’èxit del projecte.

Al plantejar un projecte d’smart city és fonamental adequar-lo a la realitat específica de cada ciutat, entenent aquells aspectes que la poden fer diferencial i així potenciar-los. Les iniciatives s’han d’adaptar a la seva mida, les seves possibilitats i els seus interessos.

El procés d’elaboració del pla director va partir de la definició de la metodologia, articulada en tres fases:

1. Anàlisi

 • Intern: comprensió del model actual i de les iniciatives en curs, incloent l’elaboració d’enquestes de diagnòstic.

 • Extern: tendències i casos d’èxit en el desenvolupament d’smart cities.

2. Estratègia

 • Integració de l’estratègia local amb l’autonòmica, nacional i europea.

 • Identificació d’iniciatives individuals a desenvolupar.

 • Revisió d’aspectes legals, maneres de prestació de serveis i models tecnològics.

3. Planificació

 • Anàlisi de l’impacte de les iniciatives, objectius i cost estimat.

 • Priorització d’accions i full de ruta 2016-2020.

Com a resultat de la fase d’anàlisi, es van definir una sèrie de línies estratègiques en les que es reflecteixen clarament les prioritats de la ciutat i aquells àmbits en les que posicionar-se com un referent, com per exemple:

 • Liderar un model replicable en ciutats costeres i destins turístics.

 • Desenvolupar la singularitat del projecte Smart: turisme de costa i patrimoni històric.

 • Fomentar l’ocupabilitat de les persones i el desenvolupament empresarial.

 • Utilitzar models de col·laboració público-privada pel finançament de les iniciatives.

Aquestes línies generals es van concretar en projectes específics o Quick-Wins (iniciatives d’alt impacte i baix cost) que es van considerar més prioritaris, destacant:

 • Desenvolupament d’un portal col·laboratiu per la gestió d’esdeveniments geolocalitzats de la ciutat.

 • Ampliar l’accessibilitat a la web de l’Ajuntament.

 • Ampliar els serveis TIC per la participació ciutadana.

 • Ampliar l’ús de les TIC pel turisme.

La resta de projectes planificats d’aquí a 2020 inclouen, entre d’altres:

 • Renovació de l’enllumenat públic amb sistemes de baix consum i quadres de comandament telecomandats.

 • Millora de l’eficiència energètica (il·luminació i climatització) en edificis i transports públics (combustible ecològic).

 • Sensorització de parcs, jardins municipals i altres elements urbans.

 • Ampliació del carril bici i el nombre d’aparcabicis.

 • Millora de la mobilitat urbana amb l’ampliació dels sistemes de control de trànsit.

 • Instal·lació d’una xarxa de panells d’informació municipal.

 • Instal·lació de punts d’informació amb possibilitat de càrrega de dispositius mòbils a la via pública.

 • Implantació de sistemes per afavorir l’accessibilitat de persones amb discapacitats a serveis públics.

 • Implantació de zones WiFi en espais públics d’interès.

Una vegada definits l’estratègia i els projectes, es va fer un pla d’acció que va incloure l’anàlisi d’esforç i despeses d’execució, la priorització d’iniciatives i un calendari d’implementació detallat.

Després de l’aprovació del pla director al ple municipal, l’Ajuntament ha començat els tràmits per adherir-se a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) i ha començat a fer les primeres passes i a llançar les primeres licitacions, mentre en paral·lel s’estudien alternatives pel seu finançament.

 

Descarrega: Plan Director Smart City Ayuntamiento de Cartagena (PDF, 1,8 MB).

Serveis relacionats
TechnologyNetwork
Jordi Meya

Líder de la Unitat de Negoci Technology

Contactar
Jordi Meya

Líder de la Unitat de Negoci Technology

Contactar
Subscriu-te a la nostra newsletter

Subscriu-te a la nostra newsletter mensual.