Elige los tags que mejor te definan:

Article

Poden coexistir la intel·ligència artificial i els éssers humans a l’entorn laboral?

Per Nae — 20 de març de 2019

Les empreses hauran de reestructurar-se per a continuar sent competitives, utilitzant la IA i l’aprenentatge automàtic per a potenciar el seu personal humà, no per a reemplaçar-lo

A finals de l’any passat, el Fòrum Econòmic Mundial va publicar l’Informe sobre el futur de l’ocupació en 2018. El document se centra especialment en el potencial de l’automatització i els algoritmes per a augmentar els llocs de treball existents, i en la importància de la inversió en capital humà per a maximitzar els beneficis d’aquesta transició. Després de llegir l’informe, destaquem quatre punts clau que val la pena compartir.

La IA, una pràctica estàndard per a tasques repetitives basades en dades

Les empreses estan aprofitant tecnologies emergents, incloent-hi l’aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial, per a millorar l’eficiència, expandir-se a nous mercats i competir per una base de consumidors composta per nadius digitals.

S’estima que per a l’any 2022, el 73% de les empreses utilitzaran aprenentatge automàtic en els seus processos. Això implica que molts llocs de treball es reduiran en els pròxims anys, entre els quals s’inclouen analistes, gerents d’administració i serveis empresarials, comptables, auditors, venedors telefònics o caixers. És a dir, rols amb tasques repetitives, procedimentals, basades en dades i a gran escala.

L’informe descriu la necessitat d’augmentar el personal humà amb tecnologia, de manera que “s’alliberin de la necessitat de fer tasques rutinàries i repetitives per a potenciar el seu talent humà”.

Els rols canviaran per a enfocar-se en les fortaleses humanes

Durant els períodes d’aquest tipus de canvi tecnològic existeix una gran demanda de personal amb coneixements sobre noves tecnologies, inclosos el pensament analític, el disseny de tecnologies, la programació, el raonament, la resolució de problemes i l’anàlisi de sistemes. Els rols tècnics clau inclouen: analistes de dades, científics de dades, desenvolupadors de programari i aplicacions, i especialistes en comerç electrònic i mitjans socials.

Però les funcions tècniques són només part de l’augment de la demanda, ja que les habilitats humanes com la creativitat, l’originalitat, la iniciativa, el pensament crític, la persuasió i la negociació, augmentaran el seu valor. La intel·ligència emocional, el lideratge i la influència social, així com l’orientació a serveis, també seran més demandades.

Els resultats de l’informe suggereixen la necessitat d’una “estratègia d’augment” integral, en la qual les empreses recorrin a la tecnologia per a millorar les fortaleses humanes i empoderar al personal perquè desenvolupi tot el seu potencial. Les respostes dels treballadors enquestats en l’informe recolzen l’eficàcia d’aquesta estratègia.

Invertir en canvis estructurals per a mantenir la competitivitat

Per a evitar un escenari en el qual es perdin oportunitats -un canvi tecnològic acompanyat d’escassetat de talent, desocupació massiva i estancament econòmic- és fonamental que les empreses assumeixin un paper actiu i inverteixin en canvis estructurals.

S’espera que, en 2022, el 59% dels treballadors enquestats hagin modificat significativament la forma en què produeixen i distribueixen els seus productes, fruit d’haver redissenyat la seva cadena de valor. En lloc de centrar-se exclusivament en l’estalvi de costos de mà d’obra basat en l’automatització, aquesta estratègia hauria de tenir en compte l’horitzó més ampli de les activitats que afegeixen valor i que poden ser realitzades pels treballadors humans, sovint com a complement de la tecnologia.

A més, per a l’any 2022, el 38% de les empreses enquestades esperen ampliar la seva plantilla a noves funcions de millora de la productivitat; i més d’una quarta part espera que l’automatització condueixi a la creació de noves funcions en la seva empresa. L’informe prediu que es crearan 133 milions de nous llocs de treball, la qual cosa es traduirà en un augment de l’ocupació.

La importància de desenvolupar les capacitats humanes

Els empleats que busquen prosperar en la nova economia necessiten prendre mesures per a tornar a capacitar-se i aconseguir les habilitats requerides per als 133 milions de llocs de treball de nova creació. En 2022, el 54% de tots els empleats necessitaran millorar les seves qualificacions, i no sempre podran comptar amb l’ajuda dels governs o de les empreses per a dur a terme aquesta transició.

Quan els bancs van passar d’utilitzar empleats a caixers automàtics i serveis en línia, els nivells de satisfacció dels clients es van veure compromesos, ja que les recerques demostren que els clients volen tractar amb el personal humà.

Aprenentatge actiu, creativitat, originalitat, iniciativa, pensament crític, lideratge, influència social i intel·ligència emocional són algunes de les habilitats, pròpiament humanes, que facilitaran que els empleats estiguin més preparats per a les oportunitats de treball. Les empreses hauran de reestructurar-se per a continuar sent competitives, utilitzant la IA i l’aprenentatge automàtic per a potenciar el seu personal humà, no per a reemplaçar-lo.

 

Article editat i publicat originalment a DataRobot

Nae és partner certificat de DataRobot per a solucions de machine learning automatitzat i intel·ligència artificial orientades a l’empresa, i especialista en automatitzar el flux de treball de la ciència de dades, tant per a la recomanació d’algoritmes com per a la construcció de models predictius.

Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.