Elige los tags que mejor te definan:

Cas d'estudi

Casos d’èxit de gamificació a l’empresa

Per Gorka Riocerezo — 24 d'abril de 2019

Aprendre jugant comporta nombrosos avantatges respecte als models tradicionals, tant per a l’empresa com per a les persones. Tots guanyem

La preocupació per adquirir el talent adequat, la cerca de models d’aprenentatge continu entre els treballadors, l’alineament cap als objectius de l’organització de persones cada vegada més heterogènies i la falta d’agilitat per a respondre als canvis són, entre altres, els reptes més grans als quals s’enfronten ara mateix les organitzacions.

La nova era empeny a les organitzacions cap a experiències d’aprenentatge contínues, que permetin als col·laboradors adquirir habilitats de manera ràpida i fàcil. En canvis culturals en els quals s’adopten noves metodologies, l’ús de mecanismes digitals com la gamificació són l’element idoni per a assegurar la participació i involucració del treballador, aconseguint aprendre amb una experiència AA (Anytime, Anywhere) diferencial.

Donant continuïtat a l’article sobre la importància de la gamificació als recursos humans, aquestes són les claus d’alguns dels nostres casos d’èxit de gamificació a l’empresa per a optimitzar el talent i els recursos:

  • Foment de la competitivitat

En el cas d’un dels nostres clients, especialitzat en serveis bancaris, es buscava millorar els resultats d’assistència i èxit en formacions reglades i obligatòries per a l’empresa. Al ser una companyia amb alta rotació, moltes persones havien de fer la formació, per la qual cosa la gamificació també es presentava com una alternativa molt interessant associada a l’estalvi de costos.

A l’inici del procés no es va desestimar la formació presencial, per la qual cosa es va optar per compaginar el model tradicional amb la gamificació. D’aquesta manera vam ser capaços de mesurar el coneixement de partida dels col·laboradors, just després de la seva assistència a la formació presencial, que era d’un 40% de mitjana d’encerts. En dues setmanes, gràcies a la gamificació, es va augmentar la xifra en més d’un 80% d’encerts, aconseguint a més una participació del 89%.

Aquesta formació gamificada la realitzem a través de l’aplicació mòbil SmartQuiz. Els usuaris entrenen contra el sistema, però també poden reptar-se entre ells. Aquesta competitivitat és la que fomenta que la gent participi, i aprengui.

  • Estalvi de costos i uniformització del coneixement

Un dels nostres clients, enfocat a la formació en digitalització i coneixement específic de serveis financers, tenia el repte de reunir a tot el personal humà en un únic punt per a realitzar formacions a equips concrets. En aquest cas, al operar a escala mundial, li suposava una inversió al voltant del milió d’euros. A través de la gamificació, no només va aconseguir reduir els costos, sinó que va aconseguir una participació del 65%, superant la barrera històrica del 30%.

A part de l’estalvi econòmic i la flexibilitat dels horaris, la gamificació també permet uniformitzar el coneixement entre diferents col·lectius de persones, trencant fins i tot barreres geogràfiques. Així mateix, es genera el sentiment d’organització i de pertinença a un grup, aconseguint que es comparteixin millors pràctiques i informació entre els involucrats.

  • Augment de la retenció del coneixement

En un altre cas, ens trobem davant un temari complex que requeria un coneixement molt elevat de temes molt específics. L’objectiu era explicar el funcionament dels processos per a assegurar l’eficàcia en la prestació del servei i reduir riscos.

Un dels majors reptes en mètodes formatius és ser capaços de despertar un interès real en el col·laborador, ja que solen ser processos tediosos, sigui pel temari en si o per la falta de motivació.

A més de passar d’un 58% d’encerts a un 85% en tan sols dues setmanes i aconseguir un engagement del 95%, es va detectar que el pic d’activitat era molt alt en cap de setmana.

Malgrat ser un tema dens, es va aconseguir que els usuaris fossin actius en el seu temps lliure, aconseguint una retenció del coneixement molt alta: tres mesos després, al repetir l’avaluació, els participants van enregistrar un 83% d’encerts. És a dir, només es “va perdre” un 2% de l’adquirit.

Actualment estem treballant en un altre cas amb una plataforma d’e-learning tradicional sobre la qual s’ha muntat per damunt la gamificació, amb metàfores a mesura en un món ambientat en les rutes del comerç (la ruta de la seda de Marco Polo o el Galeó de Manila, entre altres). Encara està en marxa, per la qual cosa no es tenen resultats, però s’està donant molta importància al component d’entreteniment en aquest tipus d’escenaris.

Si vols fomentar la retenció del coneixement i el talent participatiu a la teva empresa, amb resultats mesurables, anima’t a utilitzar la mecànica del joc en contextos no lúdics com l’educació o el treball. Està demostrat que aprendre jugant comporta nombrosos avantatges respecte als models tradicionals, tant per a l’empresa com per a les persones. Tots guanyem.

Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.