Elige los tags que mejor te definan:

Article

Per què els entorns inclusius i diversos són més exitosos?

Per Toni Alberich — 12 de febrer de 2019

El tot és més que la suma de les parts. És sumar. I tornar a sumar, fins a multiplicar

En la societat actual i, concretament, en el món empresarial, tot passa molt de pressa. És necessari actualitzar-se constantment, prendre decisions ràpides, mirar al futur, afrontar riscos, fomentar el canvi i resoldre problemes de forma àgil.

Els últims anys hem assistit a un conjunt de canvis i de transformacions econòmiques, socials i culturals la rapidesa i complexitat de les quals no admet precedent. Les barreres existents entre els diferents països cauen, ampliant les relacions internacionals i l’oportunitat de contacte amb altres cultures i persones.

Però la realitat diària que ens trobem és que no existeix una diversitat real al voltant de l’empresa, en part perquè estem molt condicionats i limitats per la forma de pensar i veure les coses, fet que ens influeix en les decisions que prenem.

Prejudicis laborals

Lamentablement, encara que des de la direcció de les empreses s’advoqui per entorns inclusius i diversos, les discriminacions per qüestions de gènere, origen ètnic, orientació sexual o edat continuen estant molt presents en l’entorn laboral. De fet, un estudi de Harvard apunta que el 75% dels participants en un test sobre gènere i carrera té idees preconcebudes sobre la figura de les dones al treball.

Els prejudicis laborals són el principal obstacle que trobem al implantar entorns diversos, per la qual cosa la implicació i exemple dels alts càrrecs és la clau per a aconseguir un pla de diversitat eficaç.

Segons un article d’Ethic, “si les companyies continuen contractant i promocionant dones al ritme actual, la quantitat de directives, en el millor dels casos, augmentarà únicament un 1% en els pròxims vint anys.”

En la societat i en les empreses, moltes vegades prioritzem treballar amb perfils de persones semblants, amb les que probablement ens sentirem més còmodes i identificats pel fet que tenen pensaments i opinions similars a les nostres. Hem de ser capaços d’ampliar la nostra forma de veure les coses, i una excel·lent manera de fer-ho és obrint-nos a altres experiències i cultures diferents de la nostra. D’aquesta forma aconseguirem trencar amb estereotips i prejudicis que van totalment en contra del desenvolupament social i empresarial.

Una cultura que multiplica

Les empreses cada dia competeixen en mercats més globals per a estar a l’avantguarda i mantenir els processos actualitzats. Per a poder fer-ho és necessari accedir al millor talent i comptar amb persones diverses que ens permetin tenir aquesta pluralitat que ens ofereix adquirir nous coneixements, experiències i pensaments, permetent-nos percebre altres realitats.

La diversitat ofereix l’opció de poder disposar de diferents habilitats, recursos i punts de vista que ens permeten prendre millors decisions i més innovadores. Els equips diversos disposen de diferents perspectives per a poder solucionar problemes, tenint en compte múltiples alternatives. Entre els principals beneficis podem trobar:

  • Creació d’entorns innovadors

  • Major facilitat per a identificar i incorporar talent

  • Ampliació de la visió i coneixement intern

  • Obertura a idees noves

  • Més flexibilitat

  • Promoció de la creativitat

  • Foment del sentiment d’empatia

  • Satisfacció laboral i augment de pertinença a l’empresa

És un concepte que hem d’entendre en la seva globalitat. La diversitat, sempre que la gestionem amb respecte i de forma positiva, es convertirà en un valor afegit per al creixement de l’empresa.

 

Toni Alberich

toni.alberich@nae.es

Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.