Elige los tags que mejor te definan:

Article

La importància d’una oficina de direcció estratègica

Per Pau Blasi — 5 de març de 2015

El luxe que molt pocs es poden permetre és funcionar —i sobreviure— sense guiar-se per una estratègia

En l’àmbit empresarial gairebé tothom té una idea aproximada —no sempre encertada— del que significa l’estratègia. No són tants els directius que desenvolupen en algun moment de la seva tasca professional un pla estratègic. I són molts menys encara els que al cap d’un temps de posar el pla en marxa el revisen i comproven que han assolit els objectius marcats.

Els obstacles a la implantació de plans estratègics a l’empresa són múltiples. Hi ha qui considera que és un luxe, que ja fa prou apagant els focs que van sorgint en el dia a dia. Però és justament el contrari: el luxe que molt pocs es poden permetre és funcionar —i sobreviure— sense guiar-se per una estratègia. També hi ha qui elabora plans estratègics però mai no assoleix els resultats desitjats.

Això pot ser degut o bé a la resistència al canvi per part de l’equip humà en diferents nivells de l’organigrama o bé a una concepció incorrecta del que és l’estratègia i de com s’ha d’implantar a l’empresa.

Què és l’estratègia? Una articulació estructurada d’objectius concrets. Aquesta articulació deriva de la visió del negoci, però va més enllà. L’estratègia ha de complir aquestes condicions:

  • Ésser concreta: detallada, quantificada i amb una definició molt precisa

  • Ésser vertebrada: amb tots els objectius relacionats entre si i amb la visió i valors de l’organització

  • Ésser completa: no deixar de banda cap àrea fonamental de l’empresa

  • Ésser compartida: coneguda i unívocament entesa per tot l’equip

Però fins i tot amb una estratègia ben dissenyada, es cau sovint en l’error de no fer-ne una bona implantació.

Aquí és on entra l’oficina de direcció estratègica. Consisteix en un equip, no necessàriament gran, liderat per un home fort de la casa, típicament de l’àrea de finances, i amb membres en la resta d’àrees funcionals i de negoci de l’empresa. En qualsevol cas, ha d’estar en un nivell alt de l’organigrama, prop de la direcció executiva. La tasca d’aquesta oficina és vincular l’estratègia amb operacions, traduir els objectius del pla a processos i tasques concrets.

En concret l’oficina té com a funcions:

  • Coordinar el procés de desenvolupament i revisió de l’estratègia

  • Traduir-la a objectius, metes i projectes

  • Comunicar-la a tota l’empresa

Fa uns anys, els plans estratègics es definien amb terminis de cinc anys. Després es va passar a tres i actualment es plantegen fins i tot terminis menors. Això implica que s’hagi passat de fer revisions anuals a trimestrals, i d’aquí a mensuals. És aconsellable que un equip directiu dediqui com a mínim una hora al mes a reunions per debatre i posar al dia l’estratègia. I si és més millor.

Aquesta acceleració és paral·lela a l’acceleració de les innovacions tecnològiques. Les noves tecnologies afecten cada vegada més aspectes del funcionament de les companyies, no només obrint nous mercats sinó alterant processos interns com la manera de treballar (teletreball, ús de dispositius electrònics, consum de paper, emmagatzematge i processament de la informació…) o les relacions amb els proveïdors. La revolució digital ha suposat un canvi de paradigma, un canvi que se seguirà accentuant en els propers anys.

Passar d’un enfocament tradicional a un enfocament estratègic comporta superar algunes resistències i implica un coneixement profund d’aquest nou entorn. Nae, situada a la confluència entre el desenvolupament tecnològic, l’aplicació pràctica d’aquesta tecnologia i el món dels negocis, es troba en una posició privilegiada per ajudar les empreses a pilotar aquesta transformació.

 

Serveis relacionats
TechnologyIT
Jordi Meya
Jordi Meya

Líder de la Unitat de Negoci Technology

Contactar
Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.