Elige los tags que mejor te definan:

Article

Més coneixement, millors decisions #MarketIntelligence

Per Gorka Riocerezo — 11 de novembre de 2015

Les organitzacions han de conèixer, entendre i predir les necessitats dels seus clients i els reptes que s’obren al seu davant

Ja fa temps que el terra que trepitgem, abans estàtic, uniforme i predictible, ha passat a ser mòbil, dinàmic. Es produeix un constant procés de creació i destrucció que acaba modelant el paisatge social i tecnològic en què vivim.

Per primera vegada, les persones van per davant de les organitzacions en l’ús de les noves tecnologies, i aquesta societat en moviment, hiperconnectada, motiva irremeiablement canvis en el mercat i, per tant, en les empreses, sotmeses al repte constant de donar resposta a les noves demandes.

Les companyies necessiten desenvolupar les seves estratègies a partir d’un coneixement profund de les forces del mercat. Per això la intel·ligència de mercat té un paper fonamental en la comprensió del comportament de les variables crítiques del mercat objectiu, i ha de més ser capaç de predir-lo, perquè l’empresa es pugui així anticipar a les necessitats dels clients.

La nostra manera d’entendre la intel·ligència de mercat considera tres grans àmbits que s’han d’abordar des d’una perspectiva global:

  • Intel·ligència de negoci: en aquesta disciplina recollim el conjunt d’eines que ens permeten extreure coneixement del negoci dels nostres clients. Permet anticipar-nos a les seves necessitats, donant-los resposta el més aviat possible. Respon tant a requeriments d’àmbit organitzatiu i del seu dia a dia, com estratègic, de cara a un posicionament a curt/mitjà termini en alguna temàtica concreta. Aquí hi juga un paper molt important el coneixement del mercat i un treball intern d’anàlisi de les dades.

  • Intel·ligència competitiva: aquesta capacitat ens permet analitzar informació i capacitats dels nostres clients i els seus competidors en el mercat, un coneixement fonamental per al treball de posicionament en aquest entorn tan canviant. Aquesta activitat comporta un procés sistemàtic de recopilació i anàlisi d’informació sobre les activitats dels players en el mercat, en àmbits comercials, operacionals, organitzacionals, transformacionals, etc.

  • Investigació de mercat: suposa la comprensió de l’usuari final i del seu comportament. La informació recopilada aquí amb tècniques tant qualitatives com quantitatives és vital per brindar solucions integrals als problemes de mercat que aborden els nostres clients.

Són moltes les organitzacions que busquen avui dia assolir nous mercats i arribar a més persones a partir de l’anàlisi de dades de comportament i de l’aprofitament de tecnologies mòbils i socials. Busquen augmentar la productivitat i oferir una experiència inoblidable de servei al client. I ho han de fer amb una intel·ligència de seguretat a l’altura de la nova era, amb capacitat per prevenir, detectar i respondre a les amenaces de l’empresa. La intel·ligència de mercat contribueix, sens dubte, a estar preparat per a futures necessitats i reptes, i a anticipar-se proactivament per aconseguir un millor posicionament de mercat.

Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.