Elige los tags que mejor te definan:

Article

Com mesurar la maduresa digital de les empreses

Per Ricard Bou — 15 de setembre de 2015

L’indicador de maduresa digital (IMD) mesura les capacitats i els resultats d’una organització davant del repte de la transformació

Pensar en digital significa ser conscient que els teus clients, els teus productes, la teva operativa i els teus competidors són digitals o estan en procés de ser-ho. Les empreses, per tant, tenen la necessitat d’integrar-se en un ecosistema dinàmic en què per seguir essent competitives han d’aplicar el pensament digital a tots els processos, tant interns com externs.

Les companyies estan assumint el repte de la transformació digital amb més o menys encert, en funció del coneixement i la capacitat que tinguin per dur-la a terme. En alguns sectors el canvi s’està produint amb tal rapidesa que ha significat una alteració dels models de negoci. Cisco apunta que quatre de cada deu companyies per sector es veuran desplaçades per la disrupció digital.

En aquest procés de transformació és fonamental que les empreses sàpiguen on es troben, i on haurien d’estar, per alinear la seva estratègia amb les tendències del sector i del mercat.

A Nae pensem que és molt important poder avaluar i mesurar el grau de maduresa digital d’una companyia, duent a terme l’anàlisi mitjançant un diagnòstic a dos nivells:

Resultats: quin és el meu grau de digitalització?

Un dels aspectes clau de les companyies digitals és la creació d’una experiència digital diferencial per als seus clients, raó per la qual convé estudiar com ens hi relacionem i quines possibilitats de millora podem aplicar. És molt rellevant analitzar què s’està fent fora, però també dins de l’organització, en l’àmbit de l’operativa: processos, partners, persones, projectes…

Capacitats: disposem de les capacitats per digitalitzar-nos? Les utilitzem?

La digitalització també ha comportat nous conceptes i noves maneres de treballar. Entre aquestes hi ha el customer journey, la omnicanalitat, l’agilitat, el crowdsourcing, la ludificació, etc. D’altra banda, hi ha un conjunt de tecnologies que faciliten la transformació digital, entre les quals destaquen, per exemple, les anomenades SMAC: social, mobile, analytics i cloud. És clau conèixer-ne els usos i aplicacions per després determinar com es volen utilitzar.

A partir de la formulació de preguntes que avaluen els diferents àmbits a estudi, d’acord amb el context digital del moment, obtenim l’indicador de maduresa digital (IMD). Aquest exercici permet fer un diagnòstic digital d’una organització o grup empresarial. El resultat, combinat amb una anàlisi externa del context de la companyia, permet identificar els elements clau per definir l’estratègia de digitalització d’una companyia o per definir com combinar-la amb la resta d’objectius estratègics.

Sovint passa que les companyies no disposen d’un coneixement complet de l’espectre digital, de manera que l’indicador de maduresa digital també serveix per aprofundir en els conceptes, tecnologies i aplicacions que l’empresa ha d’incorporar a l’operativa i a la relació amb el client.

L’indicador és fonamental en la primera fase del cicle de vida de la transformació digital: l’exploració de l’entorn. Saber on és la companyia i quines capacitats es posseeixen i necessiten contribuirà a definir i implementar una estratègia d’èxit. L’indicador permet definir objectius i iniciatives i mesurar com s’avança en la digitalització de la companyia.

Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.