Elige los tags que mejor te definan:

Article

Per què una metodologia per a la gestió de projectes?

Per Montserrat Gil — 22 d'octubre de 2015

L’objectiu és ser capaços d’estandarditzar, estructurar i organitzar la manera de treballar

Durant els darrers anys cada cop és més habitual l’ús de metodologies per a la gestió de projectes, des de les més tradicionals, com PMP o Prince 2, fins a les anomenades metodologies àgils, com SCRUM, Kanban, DSDM o Extreme Programming.

La certificació en alguna d’aquestes metodologies de gestió resulta un valor afegit tant en l’àmbit individual com en el d’empresa, i s’ha convertit, fins i tot, en un criteri de decisió a l’hora de treballar amb determinats clients.

Per què són necessàries les metodologies de gestió de projectes? Quins beneficis pot aportar treballar sobre la base de les seves recomanacions?

L’objectiu general de la metodologia de gestió de projectes és ser capaços d’estandarditzar, estructurar i organitzar la manera de treballar. Així s’ajuda a enfocar tots els projectes de la mateixa manera i ens permet ser capaços de repetir els èxits i aprendre dels errors, de manera que hi ha un procés de millora contínua. És a dir, una metodologia és una gran eina per generar eficiència mentre es va utilitzant.

L’ús d’una metodologia en la gestió d’un projecte té uns beneficis específics:

  • Organitzar els temps del projecte

  • Proporcionar eines per estimar de manera correcta temps i costos

  • Ajudar a gestionar i minimitzar els riscos del projecte

  • Millorar la relació entre cost i benefici dels recursos

  • Desenvolupar les habilitats de l’equip

Des del punt de vista dels recursos, comptar amb una metodologia ajuda a escurçar la corba d’aprenentatge de l’equip, el qual, a mesura que va participant en projectes, va polint i transformant la metodologia segons l’estil personal de la companyia. Amb un enfocament adaptat i homogeni es redueix el risc d’implementació i s’obté una millora en el treball.

Un factor decisiu a tenir en compte a l’hora d’aplicar metodologies de gestió és que no totes serveixen per a qualsevol projecte, per la qual cosa és fonamental conèixer els punts forts de cadascuna d’elles per saber-los aplicar en el moment que sigui necessari. En aquesta taula podem comparar els trets que distingeixen les metodologies tradicionals de les més àgils:

Les diferents metodologies no deixen de ser un marc de referència que s’adapta millor a uns casos que a d’altres. El que realment importa és dotar la persona i la companyia del mètode de treball que millor s’adapti al projecte per aconseguir la màxima eficiència i els èxits esperats.

Serveis relacionats
TechnologyIT
Jordi Meya
Jordi Meya

Líder de la Unitat de Negoci Technology

Contactar
Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.