Elige los tags que mejor te definan:

Per què una metodologia per a la gestió de projectes?

Per Montserrat Gil — 22 de octubre de 2015

L’objectiu és ser capaços d’estandarditzar, estructurar i organitzar la manera de treballar

Durant els darrers anys cada cop és més habitual l’ús de metodologies per a la gestió de projectes, des de les més tradicionals, com PMP o Prince 2, fins a les anomenades metodologies àgils, com SCRUM, Kanban, DSDM o Extreme Programming.

La certificació en alguna d’aquestes metodologies de gestió resulta un valor afegit tant en l’àmbit individual com en el d’empresa, i s’ha convertit, fins i tot, en un criteri de decisió a l’hora de treballar amb determinats clients.

Per què són necessàries les metodologies de gestió de projectes? Quins beneficis pot aportar treballar sobre la base de les seves recomanacions?

grafic-pmo
L’objectiu general de la metodologia de gestió de projectes és ser capaços d’estandarditzar, estructurar i organitzar la manera de treballar. Així s’ajuda a enfocar tots els projectes de la mateixa manera i ens permet ser capaços de repetir els èxits i aprendre dels errors, de manera que hi ha un procés de millora contínua. És a dir, una metodologia és una gran eina per generar eficiència mentre es va utilitzant.

L’ús d’una metodologia en la gestió d’un projecte té uns beneficis específics:

  • Organitzar els temps del projecte
  • Proporcionar eines per estimar de manera correcta temps i costos
  • Ajudar a gestionar i minimitzar els riscos del projecte
  • Millorar la relació entre cost i benefici dels recursos
  • Desenvolupar les habilitats de l’equip

Des del punt de vista dels recursos, comptar amb una metodologia ajuda a escurçar la corba d’aprenentatge de l’equip, el qual, a mesura que va participant en projectes, va polint i transformant la metodologia segons l’estil personal de la companyia. Amb un enfocament adaptat i homogeni es redueix el risc d’implementació i s’obté una millora en el treball.

Un factor decisiu a tenir en compte a l’hora d’aplicar metodologies de gestió és que no totes serveixen per a qualsevol projecte, per la qual cosa és fonamental conèixer els punts forts de cadascuna d’elles per saber-los aplicar en el moment que sigui necessari. En aquesta taula podem comparar els trets que distingeixen les metodologies tradicionals de les més àgils:

taula-PMO
Les diferents metodologies no deixen de ser un marc de referència que s’adapta millor a uns casos que a d’altres. El que realment importa és dotar la persona i la companyia del mètode de treball que millor s’adapti al projecte per aconseguir la màxima eficiència i els èxits esperats.

Servicios relacionados
Gestió
Suscríbete a nuestra newsletter

Suscríbete a nuestra newsletter mensual