Elige los tags que mejor te definan:

Article

Per què hauries d’apostar per la cocreació en consultoria

Per Pau Mullerat — 14 de gener de 2021

Un vincle de compromís i confiança entre client i proveïdor farà molt més fàcil la resta de la feina

Aquest article es podria resumir en sis paraules: el teu problema, la teva solució. Dit això, intentaré entrar més en detall.

Començarem amb una dosi de sinceritat: és probable que contractar una consultora no sigui la teva opció preferida. Segurament t’estimaries més treballar en els teus projectes a casa, amb total control i responsabilitat sobre ells. Però saps que aquest no sempre és el millor camí. A vegades t’enfrontes a problemes que escapen de la teva àrea de coneixement; a vegades no pots dedicar els teus propis recursos al desenvolupament del projecte, i en altres ocasions ho intentes, però no assoleixes l’èxit esperat.

En aquestes situacions, és totalment recomanable comptar amb el suport d’un equip de consultors. T’aportaran el coneixement específic que necessites; et nodriran d’experiències prèvies i executaran el projecte amb eficiència.

Ara que has decidit contractar una consultora, et preguntes el següent: com trec el màxim profit de la col·laboració?

Segons el meu parer, hi ha tres factors que s’han de tenir en compte:

  • Personalització

  • Compromís

  • Transferència

Tots ells són elements de gran rellevància quan externalitzem un projecte. En aquest article t’explico per què són importants i com poden afavorir-se a través de la cocreació. Però, abans d’entrar en detall de com ens ajuda la cocreació, veurem què entenem a Nae per cocrear.

Què entenem per cocrear

Cocrear és treballar amb el client. I a Nae entenem per client qualsevol que es vegi afectat pels nostres projectes. Abraça, des de la persona que ens contracta, fins a la capa més operativa, i inclou fins i tot el client del client si es dona el cas que és l’usuari final a qui volem aportar valor.

La cocreació pot aconseguir-se mitjançant múltiples activitats. Sovint es realitza en forma de workshops on es creen equips de treball que intercanvien informació en sessions dinamitzades per un facilitador. En altres casos, es recorre a activitats menys demandants per al client, com les enquestes, els safaris o els mystery (o d’altres tècniques habituals en les metodologies de disseny centrades en l’usuari).

Els objectius de les activitats de cocreació no tenen límits. Podem cocrear per recopilar insights; establir reptes; alinear expectatives o estratègies; generar idees; prioritzar accions; anticipar riscos, etcètera. En definitiva, qualsevol acció que requereixi posar en comú diversos punts de vista.

No realitzem un taller de cocreació amb l’expectativa que els participants desenvolupin conceptes complexos: la seva funció és oferir informació des de l’experiència. Volem compartir tot el coneixement disponible com abans millor, d’una forma estructurada i àgil, per fer costat a la presa de decisions posterior. Ara que tenim clar què entenem per cocreació, vegem com facilita la personalització, el compromís i la transferència. Analitzem per què hauries d’apostar per una consultora que està disposada a cocrear amb tu.

Personalització

El one-size-fits-all no existeix. Pots contractar una consultora que hagi resolt un problema similar centenars de vegades, però, si busques la millor solució per al teu negoci, mai serà la mateixa que es va executar en el passat.

Només el teu equip coneix els obstacles del dia a dia, el que pensen els companys i les sensibilitats de l’organització. En iniciar un projecte, pots inundar de documentació els consultors, però difícilment hi trobaran la informació que necessiten per pensar com tu. Si vols construir solucions de valor, has d’estar disposat a participar activament en el projecte per traslladar les necessitats úniques del teu negoci. Per tal que sigui la teva solució, has de formar part d’ella.

Compromís

Hem de jugar en equip. Les dinàmiques client-proveïdor no destaquen per ser les més eficients. Conviden a traspassar responsabilitats d’una banda cap a l’altra i generen conflictes d’interessos que no sempre s’encaminen cap a la millor solució.

Les activitats de cocreació permeten establir objectius comuns, dilueixen la distància entre el client i el proveïdor i generen una responsabilitat compartida entre les dues parts. Tot i que aquestes activitats són limitades (no estem treballant junts durant tot el projecte), ens permeten establir un vincle de compromís i confiança entre ambdues parts que farà molt més fàcil la resta de la feina.

Transferencia

Els consultors se’n van. El més probable és que contractis un equip de consultors per uns mesos, però que allò que hagin desenvolupat segueixi a la teva organització durant molt més temps. Sigui un pla estratègic o un programa informàtic, li podem donar continuïtat. Tots hem comprovat que la millor manera d’aprendre és aprendre fent i que tenim una estima especial per allò que hem creat nosaltres mateixos. En l’àmbit del desenvolupament de projectes, passa exactament igual. La millor eina de transferència del coneixement i gestió del canvi és, sense cap mena de dubte, participar-ne del desenvolupament.

Sobre 2Go2gether

A Nae gaudim creant aquestes relacions de confiança, en què client i proveïdor vestim la mateixa samarreta per cocrear cap a un objectiu comú. Hem convertit aquesta manera tan nostra de fer les coses en metodologia i l’hem anomenat 2Go2gether: un procediment col·laboratiu, àgil i centrat en el client, que ens ajuda a promoure el canvi en les organitzacions d’una manera experta i desafiadora.

Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.