Elige los tags que mejor te definan:

Article

La importància de la gamificació als recursos humans

Per Gregorio Recio, Gorka Riocerezo — 18 de setembre de 2018

S’estima que el mercat global de la gamificació aconsegueixi més de 22 mil milions de dòlars el 2022, superant els 200 milions d’euros a Espanya

La gamificació és la metodologia preferida per a la formació, ja que augmenta l’atractiu dels processos d’aprenentatge, la innovació, la diversió, la productivitat, la capacitat de retenir conceptes i l’adquisició d’habilitats.

Aquesta tècnica consisteix a utilitzar el pensament i la mecànica del joc en contextos no lúdics com l’educació o el treball. El fet que els usuaris hagin de complementar-se entre ells per aconseguir cert objectiu, repte o reconeixement, propicia que els participants se sentin integrats i involucrats en un projecte comú.

Aplicada als recursos humans d’una empresa, es tracta d’una nova i poderosa estratègia que, mitjançant la introducció de mecàniques de joc en l’aprenentatge dels processos de negoci, potencia la presa de decisions, la concentració, la motivació, l’esforç, la fidelització i altres valors comuns en tot joc.

Perquè és una estratègia tan interessant per a l’empresa?

Segons un estudi elaborat per l’Associació Americana de Psicologia, el 50% dels enquestats van afirmar no sentir-se valorats i recompensats pel seu esforç, motiu pel qual van assegurar que buscarien una nova ocupació aquest any.

La gamificació aplicada als recursos humans és una excel·lent solució en aquests casos, ja que el fet d’oferir als treballadors noves formes motivadores de créixer i involucrar-se amb la seva companyia i la seva pròpia carrera professional, facilita que aquests se sentin més valorats.

És una molt bona forma de treure el màxim potencial a la plantilla, atès que la seva versatilitat permet que s’apliqui en processos de reclutament de personal, accions de fidelització, formacions en matèria de seguretat o processos de reciclatge. Es tracta d’una tècnica que millora les habilitats dels treballadors, a escala professional, social o transversal.

Resulta especialment útil en processos de formació, com poden ser l’adquisició de nous coneixements o el reforç de competències específiques. Com podem observar en el següent gràfic, la participació, implícita en eines de gamificació, constitueix el 80% del procés d’aprenentatge. S’ha demostrat que l’aprenentatge basat en la participació augmenta en un 50% la retenció del coneixement enfront d’estratègies tradicionals com la lectura o l’escolta.

Tot joc aplicat a l’empresa es considera gamificació?

Un procés de gamificació ha de comptar amb quatre elements essencials:

  • Finalitat social

  • Existència de noves identitats, rols i avatars personalitzats en el joc

  • Reconeixement d’assoliments i distribució dels mateixos

  • Competició i recompensa entre usuaris

Un procés de gamificació ha de proporcionar emocions als jugadors: orgull de pertinença, satisfacció, optimisme, afany de superació i/o confiança. També ha de treballar sobre capacitats cognitives com la percepció, la memòria, la resolució de problemes, la comprensió i/o l’establiment d’analogies.

I on puc aplicar-la?

Hi ha tres matèries principals que es veuen beneficiades per aquesta tècnica: la conscienciació i gestió del canvi, la formació, i la millora operativa.

La conscienciació i gestió del canvi inclou temàtiques com la prevenció de riscos i polítiques corporatives, la seguretat informàtica i protecció de la informació, i els processos d’integració i canvi, entre altres.

Pel que fa a la formació, aquesta pot anar enfocada a nous productes i serveis, noves tecnologies o eines, desenvolupament de capacitats comercials, processos de negoci i/o operatius, regulació, seguretat i auditoria, o temes de digitalització.

Així mateix, l’ús de tècniques de gamificació resulta igualment molt profitós per augmentar l’eficiència operativa, per exemple en la millora d’indicadors (KPIs) en entorns comercials i/o d’atenció al client.

És important comptar amb professionals amb un ampli coneixement i experiència en eines participatives i estratègies de gamificació associades a processos formatius per assegurar l’èxit d’aquesta estratègia. El disseny de la lògica de gamificació és clau per a l’èxit de la campanya i ha d’estar basada en anys d’experiència.

T’animes a jugar a la teva feina?

Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.