Elige los tags que mejor te definan:

Article

Introducció a l’IoT a l’empresa: primeres oportunitats

Per Alejandro Ulloa — 5 de setembre de 2019

S’estima que per a l’any 2020 hi haurà entre 25 i 50 mil milions de dispositius connectats a internet, superant fins i tot a les persones

Fa uns anys que sentim parlar sobre la Internet de les Coses (IoT, Internet of Things) com una aposta de futur, però avui dia ja és tota una realitat. I no ha fet més que començar. Cada vegada és més freqüent trobar-nos amb dispositius connectats entre si i/o a internet, permetent un control remot de serveis, activitats o dades que obren una àmplia finestra de possibilitats.

IoT és un conjunt de tecnologies i casos d’ús que no tenen una definició única i clara, però bàsicament podríem dir que és un nou món, així com la nostra Internet, però en aquest cas on s’intercomuniquen les coses entre si, o més puntualment: els dispositius transmeten entre ells diferents variables recol·lectades per diferents tipus de sensors.

Aquests dispositius interconnectats ens permetran fer més fàcil un gran nombre de processos, creant alguns nous també. S’estima que per a l’any 2020 hi haurà entre 25 i 50 mil milions de dispositius connectats a internet, superant fins i tot a les persones.

Això permetrà la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el negoci actual de les companyies, fent-les més eficients i facilitant la creació de nous serveis i models de negoci.

D’acord amb la International Data Corporation (IDC) s’espera que la inversió en Internet de les Coses arribi als 745 mil milions de dòlars aquest any, la qual cosa suposa un increment del 15,4% respecte a l’any anterior. Igualment, s’espera que la despesa mundial en temes relacionats amb IoT presenti un creixement constant en els anys següents, arribant a superar els mil milions de dòlars en 2022.

Què pot aportar IoT a qualsevol mena de negoci?

Avantatges competitius i valor afegit

IoT incorpora noves funcionalitats i serveis que aporten valor afegit a les empreses, facilitant que aquestes es diferenciïn enfront d’altres ofertes. Per exemple, l’ús eficient del sòl, reg i fertilitzants gràcies a la coordinació de sensors donarà lloc a productes molt més frescos i, a la vegada, sostenibles amb el medi ambient.

Eficiència en processos i operacions

Gràcies a la informació en temps real sobre l’estat dels productes i/o serveis, es poden optimitzar els processos i millorar la seva productivitat. IoT permet, per exemple, identificar de forma precisa els temps per al trasllat d’un carregament de flors des de Colòmbia a Europa, perquè arribin en el millor estat, minimitzant gairebé per complet els desaprofitaments.

Disrupció en models de negoci

Facilita la creació de noves línies de negoci i fórmules de consum per als clients, com Sharing Economy o Pay per Use, on participen infinitat d’agents de forma coordinada. Un exemple seria un hotel la disponibilitat i menús del qual estiguessin completament coordinats de forma autònoma amb els autobusos turístics que arribin.

Coneixement més profund del consumidor

Al disposar de més informació i dades, s’obté un major coneixement de què desitja el client, en el moment just de la producció o gestió del producte.

Quins són els beneficis?

– Optimització en eficiència i reducció de costos en una cadena logística de principi a fi.

– Major eficiència en sistemes informàtics complexos, minimitzant plataformes i errors humans.

– Interacció automàtica i autònoma entre sensors, identificant punts d’error ràpidament, i augmentant l’eficiència dels processos.

– Visualització en temps real de productes i cadena de producció, reduint costos per modificacions i millorant la seva redirecció.

Com començo a utilitzar IoT?

1. Identifica un problema o necessitat en el teu producte o servei.

2. Pregunta’t i analitza: És IoT la millor manera d’abordar-lo? Realment podem solucionar el problema? Mitjançant aquesta tecnologia, resultaria costós o eficient?

3. Revisa l’ecosistema tecnològic: Quines coses que ja existeixen puc utilitzar per a solucionar el meu problema? Què em faltaria?

4. Prototipa la teva idea, realitza un model a escala per a visualitzar i avaluar l’impacte de la solució.

5. Pausa, reflexiona i ajusta el teu prototip.

Amb el teu prototip en ple funcionament hauràs aconseguit solucionar un problema o millorar un procés gràcies a tecnologia IoT, podent massificar i industrialitzar la seva producció. És important que al llarg de tot el procés estiguem acompanyats d’especialistes amb gran experiència en integració de sistemes i tecnologia, que actuïn com a facilitadors i interlocutors entre els diferents agents, minimitzant així el risc i abordant amb èxit els desafiaments que planteja el IoT.

Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.