Treballa amb nosaltres

En línia amb la nostra estratègia d’expansió i creixement, busquem persones que contribueixin a impulsar la companyia i facin seva la nostra inquietud per créixer i millorar dia a dia.

Volem comptar amb persones amb un alt nivell d’exigència i capacitat de treballar en equip, que promoguin la flexibilitat, sàpiguen autogestionar-se i es comprometin amb la visió de l’empresa.

Nae t’oferim l’oportunitat de formar part d’un gran equip, aprendre i créixer, personal i professionalment. Creiem en la comunicació transparent, l’aprenentatge continu, la inversió en la trajectòria professional i les solucions flexibles, com el teletreball, per fomentar la conciliació laboral i familiar.

El nostre model d’organització promou una cultura diversa, on tenim clar que el tot és més que la suma de les parts. Apostem per ser una empresa inclusiva, que promou l’equilibri entre dones i homes, la igualtat de les condicions laborals, i la diversitat de cultura, edat i coneixement.

Vols formar part del nostre projecte?

Consulta les nostres ofertes.